Správa počítačových sítí

Spolehlivá počítačová síť je jedním ze základních předpokladů stabilní a fungující společnosti. Nedostatečná kapacita, nefungující připojení k internetu nebo serverová nestabilita, stejně jako neoprávněné přístupy a editace dat jsou častým problémem narušujícím plynulost pracovního procesu. Správa počítačové sítě odborníky znamená vyřešení všech těchto problémů.

 

Předcházejte vzniků problémů

Komplexní správa počítačových sítí je předpokladem pro správné a stabilní fungování firemních systémů. Skládá se z řady úkonů, kterými pověřený správce sítě účinně předchází vzniku neočekávaných problémů a rizik, které mohou negativním způsobem ovlivnit a narušit chod procesů uvnitř firmy.

V této oblasti proto nabízíme jednorázové úkony spojené s úpravou počítačové sítě a řešením dílčích problémů nebo služby zahrnující komplexní správu počítačové sítě, které vedou k zajištění stabilního chodu firemní počítačové sítě.

Maximalizujte výkon své počítačové sítě

Spolupracujte s námi a my vám navrhneme optimální řešení a nastavení počítačové sítě a softwarového vybavení! Kromě správy vaší sítě na nás můžete převést i veškerou starost o výpočetní techniku - outsourcing IT je dalším odvětvím, kterému se dlouhodobě věnujeme. Klademe důraz na efektivní řešení počítačové sítě, maximalizaci přidané hodnoty v podobě asistenčních služeb a poradenství a zachování rozumné výše nákladů.

 

Jaké kroky realizujeme

Výběr internetového připojení (tj. výběr poskytovatele a typu připojení, potřebná nastavení a testy, samozřejmostí je realizace bezdrátového wifi připojení)

  • Zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí (tj. instalace firewall apod.)
  • Zabezpečení uživatelských stanic (výběr a instalace antivirového softwaru, firewall atd.),
  • Výběr a instalace vhodného síťového operačního systému
  • Instalace a údržba aplikačních serverů
  • Připojení klientských PC stanic do počítačové sítě
  • Instalace a údržba softwarového vybavení na klientských PC stanicích
  • Evidence hardwarového a softwarového vybavení
  • Asistence uživatelům při běžném používání výpočetní techniky
  • A další

 Návrh nové počítačové sítě

Základním prvkem dobře fungujícího IT systému je vhodně nastavená a kvalitně provedená síťová infrastruktura.

Náš správce sítě a další specialisté pro vás připraví kompletní a optimalizovaný návrh firemní počítačové sítě, která bude přesně odpovídat vašim možnostem a požadavkům.  Na základě toho pro vás vybereme vhodné a spolehlivé síťové komponenty, které zaručují bezpečnostní standard síťového řešení a zároveň zaručí dostatečnou odezvu všech klíčových systémů. 

Celý proces tvorby návrhu a realizace počítačové sítě probíhá dle přesně stanovených a definovaných kroků, které jsou navrženy tak, aby obsáhly veškeré potřeby a požadavky zákazníka v oblasti IT.

Optimalizace stávající počítačové sítě

Služba optimalizace stávající počítačové sítě je vhodná pro zákazníky, kteří nejsou jakýmkoliv způsobem spokojeni s chodem své stávající počítačové sítě. Těmto zákazníkům vypracujeme postup, jak síťovou strukturu a její jednotlivé prvky přeorganizovat tak, aby došlo k zefektivnění celé sítě. Nalezneme slabá místa počítačové sítě a navrhneme jejich posílení či výměnu.

V případě, že si přejete kompletní přebudování počítačové sítě, snažíme se využít co nejvíce stávajících prvků, které stále svou výkonností vyhovují stanoveným standardům. Náš nový návrh počítačové sítě tak bude finančně co nejefektivnější.

V případě vašeho zájmu o realizaci nové, případně o rozšíření stávající síťové infrastruktury nás neváhejte nezávazně kontaktovat. Vedle správy sítí nabízíme řadu dalších služeb včetně implementace a podrobné nastavení bezdrátové sítě WiFi apod.

 

Bezdrátové sítě

 

 

Komplexní služby v oblasti bezdrátových sítí

S obrovským rozmachem mobilních zařízení (notebooky, netbooky, chytré telefony apod.) došlo i k vysokému nárůstu poptávky po bezdrátových technologiích umožňující přístup k internetu.  Našim klientům tak nabízíme kompletní balík služeb, který zahrnuje vše od návrhu, přes výstavbu až po případný servis bezdrátových počítačových sítí. Všechny tyto služby nabízíme samostatně nebo jako součást správy sítí.

Rychlost bezdrátové technologie WiFi je dle nejnovějšího standardu 802.11n za určitých podmínek srovnatelná s rychlostí klasické strukturované kabeláže. V současné době může dosahovat rychlosti až 300 Mb/s.

Domácnosti, malé kanceláře

Zákazníci, kteří uvažují o pokrytí menších objektů (tj. kanceláře, domácnosti apod.) bezdrátovým signálem WiFi, mají možnost u nás tyto řešení konzultovat. Rádi Vám pomůžeme s instalací a bezpečnou konfigurací Vaší bezdrátové sítěnebo případně provedeme zvětšení rozsahu a kvality signálu.

Velké kanceláře a budovy

Pro klienty mající zájem o pokrytí rozlehlejších objektů či budov (tj. hotely, restaurace, větší kanceláře apod.) signálem WiFi zajistíme profesionální řešení založené na platformě Unifi. Tato platforma nabízí možnost modulárně a škálovatelně kombinovat hardwarové a softwarové prvky a vytvářet tak plně administrovatelné bezdrátové řešení.

 

Kontakt

tel: +420728182100
email: info@it-jh.cz

IT-JH s.r.o.

Švermova 334
37833 Nová Bystrice

ičo: 06649246