Návrh a realizace PC sítí

Na základě potřeb a požadavků vaší společnosti vytvoříme návrh počítačové sítě na míru. Následně zajistíme její výstavbu. Stávající síť zrevidujeme, upravíme a případně rozšíříme.

Návrh nové počítačové sítě

Základním prvkem dobře fungujícího IT systému je vhodně nastavená a kvalitně provedená síťová infrastruktura.

Náš správce sítě a další specialisté pro vás připraví kompletní a optimalizovaný návrh firemní počítačové sítě, která bude přesně odpovídat vašim možnostem a požadavkům. Při tvorbě návrhu se zaměřujeme na několik klíčových vlastností, které nesmí žádné kvalitně provedené počítačové síti chybět. Na základě toho pro vás vybereme vhodné a spolehlivé síťové komponenty, které zaručují bezpečnostní standard síťového řešení a zároveň zaručí dostatečnou odezvu všech klíčových systémů. 

Celý proces tvorby návrhu a realizace počítačové sítě probíhá dle přesně stanovených a definovaných kroků, které jsou navrženy tak, aby obsáhly veškeré potřeby a požadavky zákazníka v oblasti IT.

Základní oblasti, které jsou při návrhu nové sítě konzultovány:

  • výkonové požadavky a bezpečnostní nároky;
  • komunikační potřeby;
  • možnosti pro rozšiřování a rozvoj počítačové sítě;
  • klíčové systémy pro business;
  • další.

Optimalizace stávající počítačové sítě

Služba optimalizace stávající počítačové sítě je vhodná pro zákazníky, kteří nejsou jakýmkoliv způsobem spokojeni s chodem své stávající počítačové sítě. Těmto zákazníkům vypracujeme postup, jak síťovou strukturu a její jednotlivé prvky přeorganizovat tak, aby došlo k zefektivnění celé sítě. Nalezneme slabá místa počítačové sítě a navrhneme jejich posílení či výměnu.

V případě, že si přejete kompletní přebudování počítačové sítě, snažíme se využít co nejvíce stávajících prvků, které stále svou výkonností vyhovují stanoveným standardům. Náš nový návrh počítačové sítě tak bude finančně co nejefektivnější.

 

Realizace návrhu nové počítačové sítě

K zákazníkům vždy přistupujeme individuálně. Preferujeme osobní jednání a pravidelné konzultace. Snažíme se v co největší míře omezit zásahy do chodu společnosti. Veškeré kroky spojené s výstavbou nové nebo přebudováním stávající počítačové sítě předem konzultujeme a následně jsme schopni se plně přizpůsobit časovým požadavkům klienta. Jakmile proběhne ostrý start nové nebo námi upravené stávající počítačové sítě, jsme k dispozici okamžitě reagovat a řešit počáteční problémy a dolaďovat detaily.

 

V případě vašeho zájmu o realizaci nové, případně o rozšíření stávající síťové infrastruktury nás neváhejte nezávazně kontaktovat. Vedle správy sítí nabízíme řadu dalších služeb včetně implementace a podrobné nastavení bezdrátové sítě WiFi apod.

Kontakt

tel: +420728182100
email: info@it-jh.cz

IT-JH s.r.o.

Švermova 334
37833 Nová Bystrice

ičo: 06649246